Uchodzcy.jpg

Przez Zgorzelec przejechało już kilka tysięcy osób, które uciekają przed działaniami wojennymi, które odbywają się na Ukrainie. Codziennie w godzinach nocnych, za pomocą pociągów, przyjeżdża kilka set osób, które następnie lokowane są w przygotowanych miejscach noclegowych. Działania koordynuje centrum zarządzania kryzysowego , jednak bardzo dużo pracy wykonują wolontariusze.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony