3_optimized.jpg

Kopalnia Turów i jej wizerunek zmienił się bardzo mocno na przełomie ostatnich lat. Krajobraz jaki rysuje się jadąc drogą wojewódzką od strony Zgorzelca przedstawia m.in. duży zalesiony teren, na który powróciła dzika zwierzyna. Mowa oczywiście o zwałowisku zewnętrznym, na którym nasadzono w sumie ok. 22 mln sztuk drzew. Dzisiaj na terenach poprzemysłowych Kopalni Turów występuje bogata fauna i flora z rzadkimi gatunkami, m.in. naturalnie rosnące cisy. Teren zwałowiska przekazany został Lasom Państwowym, a aktualnie stanowi kompleks leśny, cenny dla gminy Bogatynia.

 

Jak przekonuje dyrektor Kopalni Turów, Sławomir Wochna - Obecnie turoszowskie zwałowisko zewnętrzne, które dziś wygląda jak naturalne wzgórze wpisujące się w krajobraz regionu, pokrywają kilkudziesięcioletnie drzewostany, a także zupełnie nowe uprawy zakładane w ostatnich latach. Prowadzona sukcesywnie rekultywacja przynosi zamierzone efekty w postaci coraz bogatszych ekosystemów i wzrostu wskaźnika lesistości. Dzięki dotychczasowym nasadzeniom w gminie Bogatynia wzrósł on z poziomu 27 do niemal 30 proc.

Spółki z Grupy PGE prowadzą szereg podobnych inicjatyw, które dbają o środowisko, jak np. „Lasy pełne energii”. W sumie, podczas trzech akcji zrealizowanych w pobliżu Bogatyni, z inicjatywy PGE GiEK posadzonych zostało 3 tys. nowych dębów i buków.

Od wielu lat Kopalnia Turów realizuje szereg działań, które minimalizują i zapobiegają skutkom wynikającym z działalności eksploatacyjnej. Zaliczyć do nich można prace rekultywacyjne terenów pogórniczych, polegające m.in. na sadzeniu nowych drzew. Dotychczas kopalnia zrekultywowała blisko 2900 ha gruntów, z czego 2400 ha przekazała m.in. Nadleśnictwu Pieńsk oraz Starostwu Powiatowemu w Zgorzelcu.

Prowadzone przez kopalnię nasadzenia drzewostanu doskonale wpisują się w działania prowadzone przy realizacji międzyrządowej umowy pomiędzy Polską a Czeską Republiką. Zakłada ona, że do końca lutego 2023 r. na terenie między Kopalnią Turów a czeską granicą, powstanie długi na kilometr wał ziemny, który również obsadzony zostanie drzewami i bogatą roślinnością.

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony