infografika_21_12_2021_1.png

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

 

Jak to przekłada się na zwykłe gospodarstwo domowe w modelu 2+2? Według obliczeń ekspertów chodzi tutaj o 23,5% wzrost cen za energię. Wśród społeczeństwa nastała niepewność, ponieważ z tak dużymi podwyżkami polscy obywatele nie mierzyli się już dawno.

 

Jednak łatwo jest krytykować, nie znając powodów tego mechanizmu. Ne cenę energii w obecnych czasach państwo polskie ma mniejszy wpływ aniżeli polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

 

Polska jest w trakcie transformacji energetycznej, dbając, aby ona była sprawiedliwa, a nie drakońska w skutkach kosztowych. Jest ona prowadzona po to, aby móc obniżać i stabilizować koszty energii w przyszłości. Musimy pamiętać jednak, że obecnie nasza energia w 70 proc. pochodzi z elektrowni węglowych. Elektrownie te kupują uprawnienia do emisji CO2, które w tym roku drastycznie wzrosły. W ciągu ostatniego roku koszt emisji wzrósł prawie trzykrotnie od ok. 30 euro do blisko 90 euro za tonę. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej składa się w 40 proc. z faktycznego kosztu jej produkcji, a w 60 proc. z kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2.

 

Polski rząd wdroży mechanizmy, które pozwolą na zmniejszenie podwyżki cen prądu. Mowa tutaj o tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, która zakłada m.in. zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r., a także obniżenie stawki VAT na dostawy energii elektrycznej z 23 proc. do 5 proc. do końca marca 2022 r. Dzięki takiej osłonie antyinflacyjnej Klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł.

 

 

Dzięki działaniom osłonowym rządu, obniżce podatków i Tarczy Antyinflacyjnej polskie rodziny będą chronione przed skokowym wzrostem cen energii” – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, zamieszczając grafikę pokazującą elementy składające się na cenę energii oraz prezentującą procentowe i kwotowe wzrosty.

 

infografika_21_12_2021_2.png

 

Koszty podwyżek dystrybucji są spowodowane tym, że w Polsce na popularności zyskuje zielona energia a to wiąże się z potrzebami inwestowania w infrastrukturę sieciową wg. zmieniającego się otoczenia rynkowego.

 

 Od 1 stycznia 2022 r. rachunki za energię będzie można opłacać z pomocą dodatku osłonowego przygotowanego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Wsparcie jest skierowane dla gospodarstw domowych o średnich i niskich dochodach. Jego wysokość zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i progu dochodów. Żeby skorzystać z dodatku osłonowego należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej okolicy i złożyć odpowiedni wniosek.

Szczegóły odnośnie taryf oraz usług dystrybucyjnych znajdą Państwo pod adresem:
www.gkpge.pl , http://www.pge-obrot.pl , www.pgedystrybucja.pl oraz w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Dystrybucja i PGE Obrót.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony