Untermarkt.jpg

Od dnia 27 listopada 2021 r. w powiecie Görlitz obowiązuje godzina policyjna zgodnie z § 21 ust. 1 Saksońskiego Rozporządzenia Nadzwyczajnego z dnia 19 listopada 2021 r. w związku z pandemią koronawirusa.

Oznacza to, że obowiązują następujące zasady:

Opuszczenie obiektu w godzinach od 22:00 do 6:00 przez osoby, które nie zostały zaszczepione lub wyleczone, jest dozwolone tylko z następujących ważnych powodów:

- zapobieganie zagrożeniu dla życia, zdrowia, dobra dziecka lub mienia,

- polowania w celu zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń,

- wykonywania działalności zawodowej, uniwersyteckiej lub szkolnej oraz pełnienia funkcji politycznych w ramach wspólnoty,

- wykonywanie niezbędnego ruchu dostawczego, w tym ruchu listowego i wysyłkowego,

- przejazdy straży pożarnej, policji, sił ratowniczych lub kontroli katastrof do odpowiedniej bazy lub miejsca akcji,

- odwiedziny małżonków, konkubentów, osób potrzebujących pomocy, chorych lub niepełnosprawnych oraz wykonywanie prawa do opieki i dostępu w odpowiedniej sferze prywatnej, jak również odwiedziny w rozumieniu sekcji 16,

- korzystania z usług medycznych, psychospołecznych i weterynaryjnych, jak również wizyt przedstawicieli zawodów medycznych i zdrowotnych, o ile jest to konieczne z medycznego punktu widzenia lub w ramach niezbędnej opieki duszpasterskiej,

- towarzyszenie osobom potrzebującym wsparcia i nieletnim,

- towarzyszenie osobom umierającym w kręgu najbliższej rodziny,

- niezbędne akty prawne dotyczące opieki nad zwierzętami.

Zakaz spożywania alkoholu.

Ponadto, Starostwo Powiatowe w Görlitz wydaje na podstawie ustawy o ochronie przed zakażeniami ogólne rozporządzenie o ustanowieniu stref zakazu spożywania alkoholu. W związku z tym w powiecie Görlitz zabronione jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i na placach, na wszystkich przystankach autobusowych, dworcach, targowiskach i stacjach benzynowych, jak również przed wejściem do sklepów hurtowych i detalicznych, łącznie z przynależnymi parkingami i parkingami wielopoziomowymi oraz w publicznie dostępnych parkach, jak również na lokalnych terenach rekreacyjnych wokół jezior naturalnych, jezior kopalnianych i stawów. Dystrybucja napojów alkoholowych jest dozwolona tylko w miejscach wymienionych w wyżej wymienionym regulaminie w zamkniętych pojemnikach, które można zabrać ze sobą.

źródło: https://www.kreis-goerlitz.de/
f
oto: Telewizja Regionalna TVT

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony