EB Sticky Cookie Notice

Strona wykorzystuje cookies

W celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies nie będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia

245192125_194189632791391_5917547304178359058_n.jpg

Wykonanie wyroku TSUE to brak ciepła dla 15 tys. mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. Wstrzymanie wydobycia w Kopalni Turów, zgodnie z decyzją TSUE, spowodowałoby zamknięcie także Elektrowni Turów, której jedynym paliwem jest właśnie węgiel brunatny dostarczany z pobliskiej kopalni.

A to było by jednoznaczne nie tylko z zamknięciem największego pracodawcy w regionie i utratę pracy przez tysiące osób, czy brakiem produkcji energii elektrycznej pokrywającej do 7 proc. krajowego zapotrzebowania, ale także z brakiem ciepłej wody w kranach oraz ogrzewania w zimowym okresie dla mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. Łącznie bez ciepła zostałby 15 tys. osób.

Pozbawienie Miasta i Gminy Bogatynia ciepła systemowego stałoby w całkowitej sprzeczności z celami Polityki Energetycznej Państwa zakładającej:

  1. rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, umożliwiających osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło,

  2. zwiększenie technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemów ciepłowniczych.

Elektrownia Turów działając w zgodzie z przepisami współpracuje z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni, której sprzedaje blisko 54 proc. wyprodukowanego ciepła. Przedsiębiorstwo dla którego Elektrownia Turów jest jedynym dostawcą, zaopatruje w ciepło 90 proc. Miasta i Gminy Bogatynia, tj. 1752 punkty odbioru w tym szkoły przedszkola, żłobki, przychodnie, szpital, firmy, wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne. Warto również podkreślić, że od strony biznesowej zarówno bogatyński PEC jak i pozostali kontrahenci elektrowni mają zawarte umowy kompleksowe na dostawy ciepła i w większości są to umowy na czas nieokreślony.


Rokrocznie PEC SA przyłącza do sieci nowych odbiorców, eliminując w ten sposób uciążliwe dla środowiska stare piece, co jest celem zbieżnym z realizowanym przez polski rząd programem „Czyste Powietrze”. Wykonanie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wstrzymanie wydobycia w Kopalni Turów będzie w konsekwencji prowadzić do wstrzymania lub przynajmniej znacznego ograniczenia dostaw ciepła systemowego dla zaopatrzenia Miasta i Gminy Bogatynia. Stoi to w sprzeczności proekologicznymi kierunkami rozwoju ciepłownictwa. Możemy tutaj podkreślić jakże ważny Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 oraz Politykę energetyczną Polski do 2040 r.


Jest to wiedza, która pokazuje nam, że w przypadku braku dostaw ciepła z Elektrowni Turów i powrót (tylko w możliwych przypadkach) do indywidualnego systemu ogrzewania przyczyni się do negatywnego wpływu na jakość powietrza również w ujęciu transgranicznym.

Elektrownia Turów jest jedynym dostawcą ciepła w postaci wody grzewczej dla swoich odbiorców. Kluczowe w tej bardzo złożonej sprawie jest to, że PEC SA w Bogatyni nie ma możliwości dystrybucji ciepła z innego źródła niż Elektrownia Turów. Na terenie Miasta i Gminy Bogatynia nie ma sieci gazowniczej.

Inwestycje w ciepłownictwo trwają. 26 marca 2021 roku przedstawiciele PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Gminy Bogatynia oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni podpisali list intencyjny w sprawie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej Trzcińca – dzielnicy Bogatyni, położonej najbliżej Elektrowni Turów. Prace przy podłączeniu mieszkańców Trzcińca do miejskiej sieci ciepłowniczej rozpoczną się w 2022 roku.

Podsumowując, ciepło dla Bogatyni z Elektrowni Turów to ekonomia ale też niższa emisja i brak smogu. Produkcja i sprzedaż ciepła w Elektrowni Turów to ok. 0,7–0,9 mln GJ ciepła rocznie.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony