turów_blok.jpg

19 czerwca rozpoczał się planowy postój nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Postój został zaplanowany i uzgodniony z wykonawcami jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji. Ma on na celu przegląd techniczny urządzeń i odpowiednie wyregulowanie nowoczesnej jednostki.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony