EB Sticky Cookie Notice

Strona wykorzystuje cookies

W celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies nie będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia

UyRp2CjT.png

Oddany w maju do eksploatacji nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów jest obecnie w zaplanowanym postoju, który został uzgodniony z Generalnym Wykonawcą inwestycji – konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA oraz Técnicas Reunidas S.A. i wynika wprost z zapisów kontraktu. Wszystkie działania prowadzone obecnie na nowym bloku pozwolą na jego dalszą, stabilną pracę w przyszłości.

19 czerwca 2021 roku rozpoczął się planowy postój bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów. Postój bloku został zaplanowany i uzgodniony z wykonawcą jeszcze przed przejęciem bloku do eksploatacji przez Elektrownię Turów, a ustalenia te zostały zawarte w podpisanym kontrakcie. W

Podczas planowego postoju wykonawca miał wykonać przegląd techniczny urządzeń po pierwszym miesiącu eksploatacji. Podczas przeglądu wykonawca poinformował Elektrownię Turów o konieczności zwiększenia zakresu prac w obszarze elektrofiltra oraz młynów węglowych.

Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że przy tak dużej inwestycji energetycznej niezbędny jest czas na odpowiednie wyregulowanie nowej jednostki po to, aby przez kolejne lata była w jak największej dyspozycyjności do produkcji energii dla milionów polskich gospodarstw domowych. Nie możemy tu zatem mówić o awarii, ale o procesie, który pozwoli uniknąć pojawienia się niespodziewanych sytuacji w przyszłości i zarazem zawarantuje stabilną i ciągłą pracę wartej 4 mld zł inwestycji – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nowy blok w Elektrowni Turów zasilany jest paliwem pochodzącym z pobliskiej Kopalni Turów i podobnie jak każdy inny blok energetyczny jest zaprojektowany na paliwo o odpowiednich parametrach. Do nowego bloku dostarczany jest węgiel o parametrach spełniających wymagania określone w kontrakcie inwestycyjnym. Przywoływane przez media osuwisko z 2016 roku nie ma wpływu na parametry dostarczanego węgla, a elektrownia nie identyfikuje pogorszenia jego jakości.

Wszystkie prace prowadzone na bloku nie są niczym szczególnym przy tak dużych inwestycjach energetycznych. Wszystkie prace prowadzone na nowych jednostkach wytwórczych zawsze mają na celu zapewnić ciągłą, bezawaryjną pracę jednostki w przyszłości – tak jest również w przypadku nowego bloku w Elektrowni Turów.

PGE GiEK nie ponosi żadnych kosztów wynikających z zaplanowanego postoju bloku. Za realizację prac na bloku odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca, czyli konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA oraz Técnicas Reunidas S.A. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od Generalnego Wykonawcy, prace będą prowadzone do najbliższego piątku 23 lipca.

Inwestycja w Turowie była ostatnim projektem budowy bloku energetycznego opalanego paliwem konwencjonalnym w Grupie PGE. Blok w Turowie jest najnowocześniejszą jednostką opalaną paliwem konwencjonalnym wśród aktywów planowanego nowego podmiotu, który będzie skupiał wszystkie krajowe aktywa węglowe.

Nowy blok spełnia surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 jest prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Dodatkowo, blok charakteryzuje się emisją CO2 o ok. 15 proc. niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji. Nowa jednostka jest też przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony