zabytki.jpg

Do końca czerwca trwał nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego. Jak każdego roku na ten cel samorząd województwa przeznaczył 5 milionów złotych.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony