odwołanie_dyrektor_szpitala.jpg

Zarząd powiatu zgorzeleckiego zdecydował się odwołać ze stanowiska dyrektora placówki. Jest to wielkie zaskoczenie, ale dla innych być może polityczne zagranie i motyw, z którego skorzystano.

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony