2024.07.02_absolutorium.jpg

Nowy zarząd województwa otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za głosowało 31 radnych sejmiku, nikt nie był przeciw. W trakcie posiedzenia zaprezentowano również raport o stanie województwa.

270x360_px_od_11.06.2024.png

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony