2024.06.25_kobiety_umwd.jpg

Od dziś w regionie działalność rozpoczyna Dolnośląska Rada Kobiet. To grono opiniująco-doradcze, które będzie funkcjonować przy samorządzie województwa, a w jego składzie znalazły się m.in. radne i posłanki z Dolnego Śląska.

Główne zadanie Rady to działanie na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnych polityk. Dodatkowo wspierać będzie ona inicjatywy zmierzające do poprawy jakości życia, zwiększenia aktywności obywatelskiej kobiet w szczególności poprzez proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian w obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy działalności oświatowej. Inicjatorzy powołania Dolnośląskiej Rady Kobiet podkreślają, że głos pań powinien być słyszany wyraźniej, dlatego tak ważne jest powoływanie podobnych inicjatyw na każdym szczeblu jednostek samorządu terytorialnego.

 

270x360_px_od_11.06.2024.png

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony