LOsniadeccy.jpg

Dyskusja wokół przyszłości Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu nabiera tempa. Burzliwe reakcje społeczne i komentarze wywołały wpisy na Facebooku Agnieszki Skonieczki, Radnej Rady Miasta, oraz Rafała Gronicza, Burmistrza Zgorzelca, którzy wyrazili swoje obawy i stanowisko wobec planów Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego dotyczących ograniczenia oferty edukacyjnej liceum.

 

W swoim wpisie na Facebooku Agnieszka Skonieczka wyraziła swoje zaniepokojenie planami Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego dotyczącymi Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich. Krytykuje decyzję o ograniczeniu rekrutacji do jednego kierunku humanistycznego, wykluczając kierunki matematyczne, biologiczne, chemiczne czy językowe. Podkreśla, że mieszkańców nie stać często na prywatne szkoły, a brak transportu publicznego utrudnia dojazdy do szkół w innych miastach. Wskazuje także na brak strategii rozwoju edukacji w regionie.

 

Zrzut_ekranu_2024-02-19_141100.jpg

Screen:www.facebook.pl/AgnieszkaSkonieczkaPL

Jak można wyczytać z reakcji w komentarzach Mieszkańcy, oburzeni decyzjami Zarządu Powiatu, domagają się klarownych planów na przyszłość szkół oraz apelują o rozwój, nie dalsze zmniejszanie oferty edukacyjnej w regionie. Skonieczka podkreśla potrzebę przemyślanych działań, zamiast radykalnych decyzji.

Burmistrz Zgorzelca, Rafał Gronicz, także zabrał głos w tej sprawie. W swoim wpisie na Facebooku wyraził zdziwienie i zaniepokojenie informacjami krążącymi po mediach. Zapewnił, że przed podjęciem zdecydowanych kroków skonsultuje się z nauczycielami liceum, wierząc, że bardziej potrzebny jest program naprawczy niż radykalne zmiany. Podkreśla również duże znaczenie tradycji „Śniadeckich” dla miasta i jego historii oraz wyraża przekonanie, że szkoła nie powinna rezygnować z klas matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych czy językowych. Stanowczo sprzeciwia się radykalnym działaniom, apelując o przemyślane podejście do problemu.

Zrzut_ekranu_2024-02-19_141126.jpg

Screen: www.facebook.com/rafal.gronicz

Demografia jako kluczowy czynnik decyzyjny

W odpowiedzi na falę oburzenia społeczności Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego wydał oficjalne oświadczenie. Twierdzi, że informacje o planowanym zamknięciu liceum są nieprawdziwe. Decyzja o utworzeniu jednego kierunku w zgorzeleckim liceum wynika z analizy demografii i spadku liczby absolwentów szkół podstawowych w powiecie. Zarząd podkreśla, że niska demografia dotyczy jedynie roku szkolnego 2024/2025, a w kolejnych latach sytuacja ulegnie poprawie. Oświadczenie zawiera także zapewnienie, że decyzje są podejmowane z myślą o dobru uczniów i rozwoju edukacji.

Zrzut_ekranu_2024-02-19_141209.jpg

Screen: www.powiatzgorzelecki.pl

Kwestia przyszłości Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pozostaje otwarta. Społeczność oczekuje dalszych informacji oraz transparentnego dialogu między zarządem powiatu, a mieszkańcami.

 

Całe oświadczenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego dostępne jest na stronie: https://powiatzgorzelecki.pl/oswiadczenie-zarzadu-powiatu-w-sprawie-zgorzeleckiego-lo/?fbclid=IwAR2MOFB6TOtLE9NPbnrcRfXY_DjoiafJj004P1KJe5-sOrTwMsnrvO33fJY

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony