01_0010_2023-10-13_111002.jpg

Tradycyjnie w październiku w Lubomierzu doszło do ślubowaniu uczniów klas mundurowych. Jak zawsze towarzyszyła temu podniosła atmosfera, zaś całe wydarzenie rozpoczęło się przemarszem z placówki na rynek. Na czele pochodu w tym roku stanęła orkiestra policyjna.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony