pnc.jpg

Jednym z aspektów ochrony środowiska jest ochrona dzikich zwierząt i ustalenie zasad polowania na nie. Sama zasada ochrony środowiska zapisana jest w art.. 5 Konstytucji oraz art. 74. Konstytucji. Przepis art. 5 Konstytucji mówi o ogólnych prawach obywatela, w tym prawie do zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony