pnc.jpg

Tematem dzisiejszej audycji będzie umowa o zakazie konkurencji i to zarówno w odniesieniu do umów o pracę, jak i umów zawieranych między przedsiębiorcami tzw. umów B2B (np. umów zlecenia).

270x360_px_od_11.06.2024.png

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony