pnc.jpg

Tematem dzisiejszej audycji będzie umowa o zakazie konkurencji i to zarówno w odniesieniu do umów o pracę, jak i umów zawieranych między przedsiębiorcami tzw. umów B2B (np. umów zlecenia).

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony