65b3d053-8060-4201-ae04-8bfc1d66e96e.jpg

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK30 z DW361 i DP2511D w Krzewie Wielkim. Zadanie będzie realizowane w formule Projektuj i buduj.

 

W ramach zadania będzie m. in. wybudowana sygnalizacja świetlna na cztero-wlotowym skrzyżowaniu dróg krajowej, wojewódzkiej oraz powiatowej w m. Krzewie Wielkie oraz powstanie oświetlenie drogowe na skrzyżowaniu. Ponadto istniejące przejście dla pieszych zostanie doświetlone, a przed przejściem ułożone będą specjalne fakturowane płytki dla osób niewidomych i niedowidzących. Przewiduje się również przebudowę istniejących bariero-poręczy oraz dostosowanie istniejącego pionowego i poziomego oznakowania drogowego do potrzeb projektowanej sygnalizacji świetlnej.

Złożone w przetargu oferty będą sprawdzane wg. dwóch kryteriów: ceny oraz okresu gwarancji.

 

10c648a6-7f9c-4ae0-b272-dd4ecb87ed6c.jpg

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024

 

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. PBID wskazuje rodzaje działań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg krajowych w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar. 

 

Koszt wszystkich zadań z Programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy.

 

źródło: GDDKiA 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony