DSC_00441.jpg

Konkursy „zDolny Ślązak” są konkursami wojewódzkimi, skierowanymi do wszystkich uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i obejmują następujące przedmioty szkolne: język polski, matematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, język angielski oraz język niemiecki. 

W wydarzeniu wzięli udział: Mirosława Stachowiak-Różecka Poseł na Sejm RP, Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, przedstawiciele Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, laureaci konkursu, rodzice oraz nauczyciele.

 

- Organizujemy ten konkurs po to, żeby wspierać młode talenty, które później będą budowały siłę naszego regionu i naszego kraju. Chcemy ich zainteresować przedmiotami konkursowymi i pokazać, że nauka może zagwarantować dobrą przyszłość mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem konkursów jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa dla nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych, a także Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk zwrócił się do laureatów słowami – Życzę Wam drodzy uczniowie nieustającej ciekawości, bo to ona oprócz wytrwałości, talentu, pracy etc. wiedzie do sukcesu. Ona jest gwarancją odkrywania i gwarancją zwyciężania.

 

 DSC_00661.jpg

 

Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień od 2000 r. – najpierw pilotaż z matematyki, a w kolejnych latach z kolejnych przedmiotów.  Celem konkursów „zDolny Ślązak” jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, wdrożenie uczniów do samokształcenia i doskonalenia umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych, rozpoznanie uzdolnień uczniów, propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.

Konkursy składają się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji powiatowych i finałów wojewódzkich.

Laureaci konkursów mają pierwszeństwo w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

W roku szkolnym 2022/2023 do dziewięciu konkursów „zDolny Ślązak” na etapie szkolnym przystąpiło 58 253 uczniów, na etapie powiatowym 4208, a w finałach 1251.

Wyłoniono 402 laureatów:

w tym 6 laureatów czterokrotnych, 5 laureatów trzykrotnych, 44 laureatów dwukrotnych oraz 347 jednokrotnych.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

270x360_px_od_11.06.2024.png

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony