wklad_umwd.jpg

Zarząd Województwa Dolnośląskiego otrzyma ponad miliard złotych od rządu, a dokładniej od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Otrzymane wparcie ułatwi gminom realizację wielu projektów unijnych, ponieważ będzie przeznaczone na wymagany wkład własny.

270x360_px_od_11.06.2024.png

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony