pnc.jpg

To dwie umowy często są stosowane. Stroną tych umów mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Umowy tego typu zawierane są w zwykłych relacjach pomiędzy osobami fizycznymi jak i w obrocie gospodarczym.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony