pnc.jpg

Wina w prawie cywilnym jest uregulowana podobnie jak w prawie karnym. To znaczy rozróżniamy winę umyślną która może być oparta o zamiar bezpośredni wyrządzenia szkody jak i zamiar ewentualny. W tym drugim przypadku sprawca podejmując jakieś działania liczy się z tym, że jego działanie może, choć nie musi spowodować u osoby trzeciej szkodę. Jednakże kontynuuje swoje działania na zasadzie a może się uda. Druga postacią winy jest wina nieumyślna, czyli w prawie cywilnym niedbalstwo. Wina w takim znaczeniu o jakim mówimy w dzisiejszej audycji zawsze musi polegać na działaniu niezgodnym z prawem.

270x360_px_od_11.06.2024.png

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony