437-178227.jpg

1 marca Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie służbowe związane m.in. z mianowaniem i powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych. Zmiany kadrowe dotyczyły również zgorzeleckiej jednostki.

Zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku i wprowadzaniem pocztu sztandarowego w akompaniamencie muzyków z orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Następnie w obecności ścisłego kierownictwa dolnośląskiej Policji, odczytano rozkazy personalne w związku m.in. z mianowaniem i powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych. Z rąk generała Dariusza Wesołowskiego odbierali je awansowani funkcjonariusze.

437-178228.jpg

Zmiany kadrowe nastąpiły również w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu pełniący dotychczas stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu, nadkom. Łukasz Rachwalski objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie. Jego miejsce zajął dotychczasowy Zastępca Komendanta zgorzeleckiej jednostki nadkom. Arkadiusz Stępniewski. Natomiast obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu powierzył podkom. Sebastianowi Kubiakowi, który dotychczas służbę pełnił na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

437-178229.jpg

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu służbę w Policji rozpoczął w 2004 roku w Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie. Po roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, początkowo w Wydziale Prewencji, a po czterech latach w Wydziale Kryminalnym. W 2019 roku przejął obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Kruszynie. W 2020 roku zostały mu powierzone obowiązki Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, a od wczoraj powierzono mu obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu.

 

tekst: kom. Agnieszka Goguł Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu
foto: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony