pnc.jpg

W trakcie rozwoju cywilizacji i w związku z tym zwiększająca się częstotliwością relacji prawnych zaczęło się okazywać, że podstawy prawne przestały zaspokajać potrzeby społeczne. Brak innej możliwości dochodzenia roszczenia zaczął być w konflikcie z obowiązującymi zasadami moralnymi. I tak się pojawiła nowa podstawa prawna dochodzenia roszczenia – bezpodstawne wzbogacenie i jego szczególna odmiana nienależne świadczenie.


Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony