pnc.jpg

Tematem dzisiejszej audycji jest pochówek. Jest to temat niestety zawsze aktualny. W Polsce obowiązuje w tym zakresie mająca już ponad 60 lat ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy z września 2021 r. i do projektowanych rozwiązań również będziemy dziś nawiązywać.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony