scieki_3.jpg

W poniedziałek w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu wręczone zostały promesy na inwestycje typu Gospodarka wodno-ściekowa finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W wydarzeniu brał udział wicemarszałek Grzegorz Macko.

Obecny nabór to już trzecia edycja konkursu w tej perspektywie finansowej PROW. W ramach 27 projektów objętych dofinansowaniem w kwocie ponad 93 mln zł powstaną:
•    50,6 km sieci wodociągowej,
•    45,8 km sieci kanalizacyjnej,
•    302 przydomowe oczyszczalnie ścieków,
•    2 ujęcia wody,
•    8 stacji uzdatniania wody,
•    2 oczyszczalnie ścieków.

- Po raz kolejny kierujemy wielomilionowe środki na budowę i przebudowę obiektów infrastruktury wodno-ściekowej. Dzięki temu powstaną dziesiątki kilometrów nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, nowe oczyszczalnie ścieków oraz stacje ujęć wody i jej uzdatniania. Te działania przyczyniają się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób mieszkających na obszarach wiejskich, poprawiają ich komfort życia oraz wspierają rozwój dolnośląskiej wsi – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zakres operacji to budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, a także zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.scieki_1.jpg

Wśród 27 projektów, którym przyznano dofinansowanie znalazł się projekt przygotowany przez magistrat w Węglińcu na kwotę blisko 3 milionów złotych.

 

Dziękuję Pracownikom UGiM za skuteczne opracowanie niełatwych wniosków, które pozwolą na: Rozbudowę sieci i kanalizacji(ulica Ratuszowa +okolica) oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie oraz przebudowę sieci wodociągowej(ulica Daszyńskiego) i kanalizacji w Węglińcu(ulica Wojska Polskiego). – napisał na swoim profilu na Facebooku burmistrz Węglińca Mariusz Wieczorek

 

Beneficjentami projektu mogą być gminy, związki między gminne, a także spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego.

źródło: Biuro prasowe UMWD

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony