pnc.jpg

W poprzednim odcinku opowiedzieliśmy Państwu co to jest postępowanie karne i na jakie etapy możemy je podzielić. Omówiliśmy również szerzej etap pierwszy – tj. postępowanie przygotowawcze. Dzisiaj omówimy pokrótce postępowanie sądowe od momentu otrzymania aktu oskarżenia, aż do chwili wydania wyroku przez Sąd I instancji.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony