pnc.jpg

Podstawową ustawą jest prawo ochrony środowiska, w której to ustawie zawarte są dwie fundamentalne tezy. Każdy na swoje potrzeby osobiste, swojego gospodarstwa domowego oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może korzystać wedle potrzeb ze środowiska. Jednocześnie każdy, kto w ramach swoich działań wpłynie negatywnie na zastane środowisko – winien powstałą szkodę naprawić.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony