C0038.jpg

Po dwóch latach przerwy, które spowodowane zostały przez pandemię koronawirusa, 19 grudnia doszło do spotkania opłatkowego związku Sybiraków. Wydarzenie jak zawsze odbyło się w szkole w Jerzmankach.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony