laptopry_bogatynia1.jpg

W Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni siedemdziesiąt laptopów i jeden tablet przekazali dzieciom Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.

Sprzęt został zakupiony przez Gminę Bogatynia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Na realizację projektu Gmina Bogatynia pozyskała 268.000,00 zł, co stanowi 100% wartości zakupu sprzętu. 

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony