budzet.jpg

Na wczorajszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęto budżet dla Dolnego Śląska na rok 2023. Będzie to rekordowy budżet bo wyniesie prawie dwa miliardy trzysta milionów złotych. Za jego przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw było 15.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony