pnc.jpg

Dowód w terminologii prawniczej nie ma jednolitej definicji. Najogólniej rzecz biorąc, jest to fakt w domniemaniu prawdziwy, służący za podstawę do wiary w prawdziwość lub nieprawdziwość drugiego faktu.Jako dowód w procesie cywilnym określa się informacje zgłaszane przez strony w trakcie postępowania. Nośnik danej informacji (dowodu) to środek dowodowy. Otwarty katalog dowodów, do których mogą odwołać się strony, znajduje się w Kodeksie postępowania cywilnego.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony