pnc.jpg

Dzisiejszym tematem będzie miejsce zamieszkania, które przez wiele osób jest określane wymiennie z miejscem zameldowania, aczkolwiek zdarza się, że jest to błędne. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Więcej w dzisiejszym odcinku.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony