pnc.jpg

W naszym Kraju na podstawie Powszechnego Paktu Praw Człowieka oraz art. 12 Konstytucji, Państwo zapewnia wolność zrzeszania się. W niniejszej audycji będziemy jednak zajmowali się wyłącznie stowarzyszeniami działającymi na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz o fundacjach.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony