pnc.jpg

W dniu 5 grudnia 2008 roku została zmieniona ustawa o prawie upadłościowym i po raz pierwszy do polskiego porządku prawnego została wprowadzona instytucja upadłości zwanej upadłością konsumencką. Więcej o tym zagadnieniu w tym odcinku Zapraszamy!

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony