pnc.jpg

Oświadczenie woli to, w największym skrócie, takie zachowanie danej osoby, które zmierza do wywołania skutku prawnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych. Są sytuacje, w których oświadczenie woli może zostać uznane za nieważne. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, będą to takie czynności prawne, które będą sprzeczne z zasadami życia społecznego, z ustawą lub wykonane w celu obejścia ustawy.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony