pnc.jpg

Cóż to takiego przedawnienie? Instytucja przedawnienia oznacza, że jeżeli termin przedawnienia wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa minął, to dłużnik, może powiedzieć nie zapłacę, gdyż wierzycielu minął termin przedawnienia.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony