pnc.jpg

Decyzję administracyjną wydaną przez organ pierwszej instancji nie należy uważać za prawdę objawioną, lecz o ile w naszej ocenie nie jest ona korzystna dla nas, to można podjąć starania w celu jej zmiany. Na co zwrócić i w jakim czasie należy zwrócić odwołanie? Zapraszamy na odcinek.

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony