pnc.jpg

Ci z Państwa, którzy mają już za sobą uroczysty moment wstąpienia w związek małżeński wiedzą, że przed ślubem narzeczeni, mają obowiązek wypełnić w obecności urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego stosowne dokumenty, z których wynika między innymi nieistnienie okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jednak co jeszcze zawierają wypełniane przez przyszłych małżonków dokumenty i dlaczego są one tak istotne?

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony