pnc.jpg

Spółka opisana w kodeksie cywilnym w swojej istocie jest umową dwóch lub więcej osób o współdziałaniu w osiągnięciu jakiegoś celu gospodarczego. Spółka cywilna jest zobowiązaniem wspólników do tego, że działając wspólnie będą starali się osiągnąć określony cel gospodarczy. Jak powinna wyglądać umowa oraz na co należy zwrócić uwagę? Zapraszamy na odcinek

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony