pnc.jpg

W poprzednich audycjach omawialiśmy zasady spadkobrania skodyfikowane w kodeksie cywilnym począwszy od ogólnych zasad dziedziczenia, sporządzania testamentów, nabycia spadku w drodze postępowania sądowego lub sporządzenia przez notariusza poświadczenia dziedziczenia oraz pokazaliśmy na przykładzie praktyki sądowej niektóre problemy pojawiające się w takich sytuacjach. Obecnie omawiamy dalszy ciąg postępowania spadkowego, a mianowicie postępowanie o dział spadku.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony