pnc.jpg

W pierwszej części dotyczącej zasad postępowania administracyjnego wspomnieliśmy o skutkach prawnych wynikających z art. 2 i art. 7 w dzisiejszej audycji jest kolejny fundamentalny przepis KPA, a mianowicie art. 7.

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony