radzimów.jpg

Klub Cosmos Radzimów dzięki wsparciu Gminy Sulików w przygotowaniu wniosku, pozyskał z budżetu Województwa Dolnośląskiego ponad 90 tys. zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół boiska w Radzimowie Górnym.

W ramach zadania planowane jest m.in. wykonanie ciągu komunikacyjnego, teren trybun sportowych utwardzony zostanie kostką betonową, zamontowane zostaną siedziska na trybunach.

Jak podkreśla Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików: "Realizacja zadania pozwoli doposażyć wcześniej zmodernizowany ze środków z budżetu Gminy Sulików obiekt sportowy o dodatkowe-niezbędne elementy. Dzięki temu zwiększy się funkcjonalność istniejącej już infrastruktury sportowej."

Realizacja zadania planowana jest na wrzesień br. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w przypadku złożenia wniosku przez klub sportowy możliwe było uzyskanie 100% dofinansowania do inwestycji, jeśli wniosek złożony zostałby przez gminę, można byłoby liczyć na blisko 64% dofinansowania.

 

źródło: Urząd Gminy Sulików/ foto: archiwum TVT

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony