pnc.jpg

Actio Pauliana czyli skarga paulianska to instytucja prawa, która ma swoje początki w prawie rzymskim. Przyjmuje się, że wprowadził ja do obrotu prawnego Lucius Aemielius Paulus (Mały) w okresie sprawowanie przez siebie urzędu pretora w roku 191 pne. Czego dotyczy i kiedy się ją stosuje? Zapraszamy na odcinek.

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony