Rozpoczęcie_Egzaminów_Maturalnych.jpg

Od języka polskiego rozpoczęli swoje zmagania tegoroczni maturzyści. Większość zgodnie stwierdziła, że pierwsza cześć choć zaskoczyła tematem to jednak nie była trudna. W kolejnych dniach przyjdzie czas na matematykę oraz język obcy.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony