pnc.jpg

Jest to umowa dwustronna, gdyż z jednej strony mamy osobę lub osoby przenoszące własność nieruchomości a z drugiej osobę lub osoby tę własność przyjmujące w zamian za służebność lokalową i gruntową, oraz godziwe warunki życia do śmierci.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony