Sygnalisci1.png

Urząd marszałkowski i Uniwersytet Wrocławski zorganizowali ogólnokrajową konferencję „Sygnaliści a ochrona danych osobowych”. Konferencja była transmitowana on-line, co umożliwiło szeroki dostęp do prezentowanych rozwiązań każdemu zainteresowanemu.

Wydarzenie było kolejnym działaniem podjętym w ramach zawartego w 2017 roku porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, mającym na celu współpracę w realizacji zdań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, ochrony ludności, ochrony danych osobowych.

Wśród prelegentów znaleźli się m. in. dr Marlena Sakowska-Baryła - redaktor naczelna ABI Expert, mec. Magdalena Czaplińska, dr Dariusz Wasiak - WSB, dr Agnieszka Sokołowska – UMWD, dr Dominika Dörre-Kolasa – UJ, prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – UWr, dr Krzysztof Wygoda – Uwr oraz dr Edyta Bielak- Jomaa – UŁ.

Poruszone zostały zagadnienia związane z implementacją Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii do krajowego porządku prawnego w kontekście ochrony danych osobowych RODO.


Zapis konferencji dostępny jest tutaj:

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony