pnc.jpg

Zapewne większość z Państwa o takiej instytucji słyszało, być może wielu z Państwa było nawet stroną. Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony