pnc.jpg

W jednym z poprzednich odcinków przedstawialiśmy Państwu problematykę dotyczącą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oraz wypowiedzenie umowy przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.Zostaje nam do przedstawienia Państwu ostatni wariant, a mianowicie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony