Budżet Lwówka Śląskiego na 2018 rok przyjęty. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowali wszyscy obecni na sesji radni. Po stronie dochodów budżet będzie kształtował się na poziomie 70 mln złotych.

    .
    Początek strony