W tym roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu otwarty zostanie nowy kierunek w zawodzie technik ceramik-zdobnik. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku. Przypomnijmy tylko, że w firmach ceramicznych na terenie powiatu bolesławieckiego zatrudnionych jest blisko 2000 osób, w tym 50% zdobników.

     

    .
    Początek strony