Prawie 300 tysięcy złotych – tyle kosztować będzie remont budynku, w którym mieści się bolesławiecki Dom Dziennego Pobytu. Gmina Miejska Bolesławiec na ten cel pozyskała 230 tysięcy złotych dotacji. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w marcu.

    .
    Początek strony